Skip to main content
Izpostavljena prednost

Overjanje na Mastodonu

Overjanje identitete na Mastodonu je namenjeno vsem. Temelji na odprtih spletnih standardih, zdaj in za vedno prosto.