Skip to main content
Огляд Можливостей

Підтвердження на Mastodon

Перевірка своєї ідентичності на Mastodon — можливість для всіх. Базуючись на відкритих вебстандартах, зараз і завжди безплатно.